Бафомет

Бафомет

Бафомет В книгата на Елифас Леви,”Учение и ритуал на Висшата магия” има много писано за него.Бафомет е по-скоро понятие отколкото божест во.Той е магическата същност на Абсолюта,единство на полярности те,той е Духът, който “сублимира” от материята.Носи рога на коза, което символизира земята,кучешка муцуна,което символизира меркурий,криле,които символизират въздуха,а тялото му е покрито с люспи,което символизира водата.Стои върху куб,това е Кубът на Малкут.

Бафомет .С ръцете си прави знакът “Коагула ет Солв”,което в превод на български ще рече:събери и насочи.С дясната си ръка сочи към една нарастваща луна,луната на Хесед и Милосърдието,с лявата-към черната луна на Гебура. Известно е,че Бафомет е бил “идол”,почитан от Рицарите Темплиери. Той бил “основния източник на богатството на храмовите рицари” и божество на плодородието въобще. Бафомет е алхимичен символ.Името е странно и за значението му също се спори.Смята се че е било неправилно произнесено името на Мохамед,защото е било изтръгнато от темплиерите с мъчения.Твърди се,че те са отстъпили от християнската вяра и са станали мюсюлмани,когато са правили походи на Изток.

Според други,името идва от “Бафе” и “Метис”-Кръщение в Мъдростта. Елифас Леви смята,че е анаграма-БАФ-ОМ-МЕТ,но прочетена обратно:ТЕМ-ОФ-АБ.Което се съдържа в латинските думи,чийто превод на БГ е “БАЩА НА ХРАМА,ЗА БЛАГОТО НА ВСИЧКИ”.

В днешно време,главно от хаотисти и други окултисти Бафомет се смята за Висшия Аз или Човекът,реализирал себе си.Бафомет на хаотистите съдържа чертите на влечуго,бозайник и човек,което символизира 3те главни отногенетични етапа в развитието на главния мозък на човека.Отново е хермафродит и това е знак за цялостно обединение на съзнанието на човека-на лявата и дясната мозъчна половина(рационалната и относителната),трите дяла,за които стана дума…

Ако разгледаме символа на Елифас Леви и го “дисоциираме”, ще получим…Рогатия Бог и Богинята на Уика,както и цялото учение на тази религия.В Посланието на Рогатия Бог четем,че той недвусмислено се отъждествява с Бафомет.Имаше време,кога то го инвокирах,като заставах в позиция полулотос,правих знака “Коагула ет солв”,четях Посланието на Богинята и Бога,както и елементите и визуализирах една нарастваща луна откъм дясната ми ръка,една пълна,с пентаграма вътре в челото ми и една намаляваща,откъм лявата ми ръка.Накрая рецитирах едно заклинание което възхваляваше единството на всичко-милост и строгост, добро и зло и т.н. и т.н.

И не знам дали мога да опиша това красиво усещане,когато кундалини изригне и излезе през сахасрара чакра, подобно на пламък),пламъка на Бафомет.Чудя се,дали нямаше да стане още по-силно,ако това заклинание беше съчинено със акростих:АБРАХАДАБРА. Иначе Питър Карол си има своя инвокация в книгата му “Въведение в Хаос магията”.

 

This entry was posted in Последно добавени and tagged , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.